boomverzorging-01

Onderhoudscontract

Voor particulieren en bedrijven is het mogelijk om een onderhoudscontract af te sluiten. In dit contract worden afspraken gemaakt over werkzaamheden en de frequentie van het onderhoud. Dit kan wekelijks , maandelijks of enkele keren per jaar. Onderhoud kunt u volledig aan ons overlaten,of gedeeltelijk als u zelf ook graag tuiniert.

Als er overeenstemming is bereikt over de werkzaamheden en de prijs ,word er een planning gemaakt voor het komende jaar,zodat u weet wanneer wij aanwezig zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Alleen bij overmacht door het weer word hier in overleg van afgeweken.

Facturering van een jaarcontact vind plaats in 4 termijnen [per kwartaal] of kan als u dit wenst Maandelijks automatisch worden geïncasseerd.

De opzet van een contract is om uw tuin jaarrond in de juiste conditie te houden tegen een vooraf bepaalde prijs,u te ontzorgen en u optimaal te laten genieten van uw tuin.